Om oss

Akershus hudlegesenter har i dag 5 ansatte.

Hudlege dr. med. Cato Mørk og hudlege Hong Tran, samt 3 helsesektretærer, Ingun, Torill og Heidi.

hudlege dr.med.

Cato Mørk

Cato Mørk var ferdig utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 1982. Han har arbeidet ved hudavdelingene på Rikshospitalet og Ullevål sykehus siden 1984. Han ble godkjent hudlege i 1990 og tok medisinsk doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2004. Han har vært professor ved Universitetet i Oslo og professor ved NTNU i Trondheim. Han har drevet hudlegepraksis i en årrekke og startet Akershus hudlegesenter i 2011.

Hudlege

Hong Tran

Hong Tran var ferdig utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 1999. Hun har arbeidet ved hudavdelingene på Rikshospitalet og Ullevål sykehus siden 2003. Hun ble godkjent hudspesialist i januar 2011. Hun har arbeidet i privat spesialistpraksis siden januar 2011, både med og uten offentlig avtale.

Torill

helsesektretær

Heidi

helsesektretær

Ingun

helsesektretær