Cato Mørk

Telefonen er åpen kl 09.30-11.30. Vi har stor pågang av pasienter og det kan derfor være vanskelig å nå igjennom på telefonen. Lytt nøye til informasjonen på vår telefonsvarer og forsøk eventuelt å ringe igjen senere, alternativt bruk e-post (post@hudlegecatomork.nhn.no) for avbestilling av time. Kontorets åpningstider er mandag-torsdag kl 8-16, fredag kl 8-15.

Priser

En kon­sul­tasjon hos lege koster kr 320,-, et enkelt besøk på klinikken utenom kon­sul­tasjon hos le­gen koster kr 50,- (f. eks. Lysbehandling, fjerne sting). I tillegg betales det ekstra for tilleggsundersøkelser, prosedyrer og materiell.

Vi tar helst bankkort (ikke kred­it­tkort) og ønsker du fak­tura kom­mer det et tillegg på kr 55,-. Uteblivelse fra avtalt time eller avbestilling senere enn 24 timer før (på virkedag) timen medfører at du må betale for timen ( kr 320,-) pluss et fakturagebyr (kr 55-). Frikort gjelder ikke for timer som du ikke har møtt til.

Det er firmaet CrediCare som håndterer fak­tu­raer og oppføl­ging av disse for oss.

Cato Mørk

Hvordan bestille time?

Alle nye pasienter, og tidligere pasienter med nye problemstillinger, må sende henvisningen til oss før time avtales. Time avtales på en av følgende måter:

  • Send henvisningen til Akershus hudlegesenter, Skårersletta 18, 1473 Lørenskog
  • Ring 67 98 00 10 i telefontiden (kl 09.30-11.30)
  • Lever henvisninger i våre lokaler i 3..etasje Helsebygget, Skårersletta 18 i Lørenskog.
  • Fax henvisningen til  67 98 00 11

Det er henvisende leges ansvar å beskrive ditt problem slik at det er mulig å prioritere din henvisning. Da det er stor pågang av henvisninger, er det lengre ventetid enn ønsket for mange.  Alvorlige hudsykdommer blir prioritert. Mange ønsker å fjerne godartede føflekker eller andre godartede utvekster uten medisinsk begrunnelse. Det vil ikke bli prioritert. Alle hudforandringer som ønskes fjernet blir vurdert opp mot forventet kosmetisk resultat. Godartede hudforandringer, oftest føflekker, hos unge bør av denne grunn vanligvis ikke fjernes.

Avbestilling av time og eventuelle korte beskjeder fra registrerte pasienter kan sendes på e-post: post@hudlegecatomork.nhn.no.

AKERSHUS HUDLEGESENTER

Skårersletta 18, 1473 Lørenskog

Telefon: 67 98 00 10
Fax: 67 98 00 11

Ved avbestilling:
post@hudlegecatomork.nhn.no.