Vi holder til i hyggelige lokaler i Helsebygget på Skårersletta 18 i Lørenskog. Det er meget gode parkeringsmuligheter rett utenfor bygget.

Våre åpningstider:

Mandag-torsdag kl 8-16
Fredag kl 8-15

Telefon:
67 98 00 10

VÅRE MEDARBEIDERE

Cato Mørk
Cato MørkHudlege dr. med
Cato Mørk var ferdig utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 1982. Han har arbeidet ved hudavdelingene på Rikshospitalet og Ullevål sykehus siden 1984. Han ble godkjent hudlege i 1990 og tok medisinsk doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2004. Han har vært professor ved Universitetet i Oslo og er nå professor ved NTNU i Trondheim. Han har drevet hudlegepraksis i en årrekke og startet Akershus hudlegesenter i 2011.
Petter Gjersvik
Petter GjersvikHudlege dr. med
Født 1952. Cand.med. (1979), dr.med. (2000) og master i helseadministrasjon (2002) ved Universitetet i Oslo. Godkjent spesialist i hud- og veneriske sykdommer 1990. Assistentlege, klinisk stipendiat og overlege ved Hudavdelingen, Rikshospitalet 1982-2001. Privat spesialistpraksis (deltid) fra 1990. Medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening fra 2001. Førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo fra 2006. Leder i Norsk forening for dermatologi og venerologi 2013-17.
Hong Tran
Hong TranHudlege
Hong Tran er utdannet lege fra Universitetet i Oslo 1999, med spesialistutdanning fra hudavdelingene ved Ullevål og Rikshospitalet. Hun har arbeidet med hudsykdommer siden 2003.
Torill Pelerud
Torill PelerudHelsesekretær
Mona Myklebust
Mona MyklebustHelsesekretær

AKERSHUS HUDLEGESENTER

Skårersletta 18, 1473 Lørenskog

Telefon: 67 98 00 10
Fax: 67 98 00 11

Ved avbestilling:
post@hudlegecatomork.nhn.no.