Velkommen til

Akershus Hudlegesenter

Velkommen til

Akershus Hudlegesenter

Velkommen til

Akershus Hudlegesenter

Akershus hudlegesenter drives av hudlege dr.med. Cato Mørk. I tillegg arbeider hudlege dr.med. Petter Gjersvik ved samme hudlegesenter. Fra 1. september vil hudlege Hong Tran være vikar for Petter Gjersvik i ett år. I regi av Helsedirektoratet samarbeider Akershus hudlegesenter med Hudavdelingen Rikshospitalet Oslo Universitetssykehus i et pilotprosjekt om utdanning av nesten ferdige hudspesialister. Samarbeidsprosjektet startet 1. juni 2015. For tiden arbeider dr Irene Johnsrud hos oss i dette prosjektet. Legene som arbeider ved hudlegesenteret har avtale med Helse Sør-Øst.

PRISER / TIMEBESTILLING

Mer informasjon her

OM OSS

Mer informasjon her

HER ER VI!

Her finner du kart og adresseinformasjon

AKERSHUS HUDLEGESENTER

Skårersletta 18, 1473 Lørenskog

Telefon: 67 98 00 10
Fax: 67 98 00 11

Ved avbestilling:
post@hudlegecatomork.nhn.no.